Staking

VNG gaat niet in op ultimatum voor nieuwe cao

Werknemers zijn de kracht waar een gemeentelijke organisatie op drijft

Werkgevers gaan niet in op ultimatum voor nieuwe cao

Acties en stakingen bij diverse gemeenten zijn inmiddels volop in voorbereiding. Zoals in de gemeenten Almere, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. De actiebereidheid onder werknemers is groot; in het hele land worden actiecomités gevormd en staan diverse actievormen in de startblokken. Werknemers zijn klaar met de tactieken van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). ‘VNG stop dus zelf met traineren en vertragen’, zeggen de werknemers! Verder organiseren de gezamenlijke bonden op 15 februari a.s. een grote landelijke hybride demonstratie in Utrecht.

Looneis van 12%

FNV Overheid bestuurder Marieke Manschot: “De VNG, Verneniging Nederlandse Gemeenten, geeft in haar reactie aan een akkoord niet te kunnen baseren op een ultimatum en roept de bonden op opnieuw aan tafel te gaan. Dit is een gepasseerd station, getuige de mening van de medewerkers: niet voor niets hebben zij het laatste werkgeversbod massaal van tafel geveegd met een cijfer 3. Daarom hebben we  de werkgevers een ultimatum gesteld. Onze cao eisen zijn duidelijk. Wij eisen  onder meer 12% loonsverhoging voor 2023 en ook  Automatische Prijscompensatie (APC). De VNG biedt in het laatste loonbod van 14 december slechts een schamele 5 % per 1 februari 2023 (en 3% per 1 april 2024). De inflatie is nog steeds extreem hoog en de krapte op de arbeidsmarkt, met daarbij ook de werkdruk, nog steeds zeer groot. Uit het laatste loonbod van de VNG blijkt volstrekt onvoldoende waardering en toch roept de VNG ons op om hen tegemoet te komen. Volstrekt onacceptabel. Evenmin hebben de werkgevers toenadering gezocht op andere belangrijke onderwerpen zoals vitaliteit.”

Gemeenten moeten weer aantrekkelijke werkgever worden

Marieke Manschot: ”De werknemers zijn de kracht waar een gemeentelijke organistie op drijft. De politiek wil goede voorzieningen van hoge kwaliteit leveren, dat kan alleen met voldoende gekwalificeerde werknemers. Hier wringt de schoen. Ook in de laatste Personeelsmonitor van 2021 is te zien dat met name groepen jongere ambtenaren vertrekken naar ander sectoren met betere arbeidsvoorwaarden en met een betere loopbaanontwikkeling. De arbeidsmarkt is al zeer krap en die zal steeds krapper worden. Om het voorzieningenniveau op peil te houden zullen de gemeenten een aantrekkelijke werkgever moeten worden en blijven. Zowel binnen als buiten de overheid zijn er werkgevers die deze dynamiek snappen. Een goede cao is daar een onmisbaar onderdeel van.”

Vorig bericht Stichting De Nije Symfony wint LF2028-prijs
Volgend artikel Summumware B.V. in Hurdegaryp failliet

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijFriesland