HR

‘Ook mkb moet beleid intimidatie op de werkvloer regelen’

Arbowet beleid implementeren en handhaven tegen grensoverschrijdend gedrag

'Ook mkb moet beleid intimidatie op de werkvloer regelen'

Dit is een expertquote van Pascal Besselink, DAS,
NOS-directeur Gerard Timmer zou niet ingegrepen hebben toen hij geconfronteerd werd met misstanden bij BNNVARA toen hij daar nog directeur was. Inmiddels zal iedere werkgever zich bewust moeten zijn van het feit dat er binnen de organisatie aandacht besteed moet worden aan beleid voor grensoverschrijdend gedrag. Maar hoe doe je dat? 

Iedere werkgever is volgens de Arbowet verplicht om zijn werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Daaronder valt ook intimidatie. De vraag is of werkgevers hun beleid op dit punt daadwerkelijk allemaal op orde hebben. Grote bedrijven zullen hun protocollen beter op papier hebben staan dan een klein mkb-bedrijf, maar ook bij kleinere organisaties zal deze problematiek nu meer aandacht krijgen, denk ik.

Een duidelijk protocol regelmatig onder de aandacht brengen

In ieder geval is het belangrijk om een duidelijk protocol te hebben waarin het beleid is vastgelegd. Leg dus concreet vast welk gedrag niet is toegestaan. Geef ook aan wat de sancties zijn. Daarnaast moet je het beleid regelmatig onder de aandacht van werknemers brengen en het consequent toepassen.

Vertrouwenspersonen, klachtenprocedure en onderzoek

Het is belangrijk om een vertrouwenspersoon en een klachtenprocedure te hebben, omdat het kan bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag op de werkvloer. Daarnaast is het van belang om zorgvuldig onderzoek te doen als zich grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voordoet, of er een vermoeden is.

Officiële waarschuwing tot ontslag

Afhankelijk van de ernst van het grensoverschrijdende gedrag kunnen de gevolgen variëren van een officiële waarschuwing tot in het uiterste geval ontslag, al dan niet op staande voet. Daartoe moet de werkgever wel eerst gedegen onderzoek doen.

Vorig bericht 5 bedrijven failliet in Friesland eerst helft maart
Volgend artikel Coolblue komt naar Leeuwarden

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijFriesland