Onderzoek

Gebrekkige data veroorzaakt onvolledige duurzaamheidsverslagen

Regels blijken lastig en veel bedrijven missen nog kennis over duurzaamheidsverslaglegging.

Gebrekkige data veroorzaakt onvolledige duurzaamheidsverslagen

Uit onderzoek van het economisch onderzoeksbureau SEO en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat een kwart van de grote Nederlandse bedrijven die vanaf 2024 verslag moeten doen over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dit nog niet kunnen waarmaken. De regels blijken lastig en veel bedrijven missen nog de kennis over duurzaamheidsverslaglegging. En zij hebben ook niet de aanpak en digitale oplossingen in huis voor het verzamelen van de benodigde CSRD-data.      

Integrale, Digitale Aanpak voor CSRD-data

Er moet door bedrijven zelf meer voor een integrale, digitale aanpak worden gekozen. Een aanpak waarbij het dataproces is geïntegreerd in het financiële proces. Zo verankeren zij in de bedrijfsvoering dat CSRD-data zoals CO2-uitstoot gestructureerd in kaart worden gebracht.

Huidige Scheiding van CSRD-data

Deze data-eigenaren, bijvoorbeeld de pandbeheerder, autoparkbeheerder of een HR-verantwoordelijke, zijn vaak niet betrokken in het proces van de financiële administratie en hebben niet altijd de benodigde kennis van de CSRD om de juiste gegevens aan te leveren.

De verzameling van CSRD-data wordt momenteel door bedrijven als een separaat dataproces behandeld, met losse mails en Excel bestanden tot gevolg. Idealiter zou dit geïntegreerd worden in het huidige financiële proces, met de bijbehorende digitale oplossingen. Huidige technologie biedt deze mogelijkheden, maar dient met CSRD-kennis ingezet te worden.

De CFO (chief financial officer) is in de meeste bedrijven verantwoordelijk voor de duurzaamheidsverslagen. Dat betekent dat die meer kennis moet hebben over de CSRD-verplichtingen en over het verzamelen van de gegevens.

Impact van Onopgeloste Kwesties

Als deze zaken door grote bedrijven niet op korte termijn opgelost worden, zullen er de komende jaren meer verklaringen met beperkingen komen en eventuele afkeurende verklaringen van de accountants. Dit zal leiden tot oplopende kosten, en eventuele maatschappelijke verontwaardiging omdat (grote) bedrijven dit niet kunnen rapporteren op bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot, terwijl dit nodig is om in 2050 een neutrale uitstoot te behalen.

Vorig bericht Brug Uitwellingerga woensdag 6 december afgesloten
Volgend artikel Brug Uitwellingerga afgesloten

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijFriesland