Circulair bouwen doen we samen

Samen met bouwbedrijven en producenten van bouwmaterialen helpt GP Groot bouwsector circulair te maken

GP Groot, Circulair bouwen doen we samen

Foto: Erik Boschman Foto & Film (i.o.v. GP Groot)

De Nederlandse bouwsector is nu nog een grootverbruiker van primaire grondstoffen en 35% van de totale Nederlandse afvalstroom is het gevolg van bouw- en sloopactiviteiten. Dit kan anders. Daarom heeft GP Groot de ambitie om, samen met de bouwsector, bouwen meer circulair te maken. Conform de Nederlandse klimaatdoelstellingen moet de Nederlandse economie in 2030 namelijk voor 50% circulair zijn en vanaf 2050 zelfs 100%.

Voor de bouwsector betekent dit dat:
·         Bouwmaterialen die vrijkomen bij bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden zoveel mogelijk worden hergebruikt en gerecycled;
·         Primaire grondstoffen en producten zoveel mogelijk worden vervangen door een duurzaam en circulair alternatief.

En dat is precies waar GP Groot bij kan helpen: het goed scheiden van bouwafval, het inzamelen van het bouwafval en het recyclen tot nieuwe grondstof. Van deze grondstoffen kunnen onze samenwerkingspartners weer circulaire bouwmaterialen maken als kalkzandsteen en gips.

Van afval naar circulaire grondstof en product

Circulair bouwen is een belangrijk speerpunt voor GP Groot inzameling en recycling. Jeroen Zwart, verkoopleider inzameling: “Samen met onze klanten en leveranciers gaan we in gesprek over: hoe zorgen we dat reststoffen van een product weer als grondstof kunnen worden aangeleverd en hoe zetten we stappen naar een product dat beter hergebruikt of gerecycled kan worden? 2030 is tenslotte al dichtbij.”

Hulp bij een afvalvrije bouwplaats

Naast het adviseren over circulair bouwen en de recycle- en hergebruikmogelijkheden van bouwmaterialen bieden we ook hulp bij het realiseren van een afvalvrije bouwplaats.

Zwart: “Voor aanvang van een bouwproject kijken we welke afvalstromen in welke fase van een bouwproject worden verwacht en welke containers wanneer nodig zijn. Het resultaat is een afvalbeheersplan en daarmee:
·         Voorkomen we een bouwplaats vol met verschillende containers;
·         Bespaart een aannemer op zijn kosten, want het verwerken van goed gescheiden afval is vaak goedkoper dan het verwerken van bouw- en sloopafval;
·         Maken we het goed scheiden van bouwafval, zo gemakkelijk mogelijk.

Voor de inzameling van folies en karton gebruiken we bijvoorbeeld een speciale gaaskooi. Dit doen we als enige afvalverwerker in Nederland en in de praktijk merk je dat dit goed werkt. 25% van het verpakkingsmateriaal dat voorheen bij het restafval zat wordt nu goed gescheiden ingezameld en kan daardoor gerecycled worden tot nieuw verpakkingsmateriaal. Om bouwmaterialen überhaupt te kunnen recyclen en hergebruiken is het goed scheiden van het bouwafval noodzakelijk.”

“Daarnaast adviseren we onze klanten en leveranciers ook actief over het voorkomen van afval. Bijvoorbeeld met de re-use box. Hierin gooien bouwvakkers minimaal beschadigde bouwmaterialen weg. Op onze social returnafdeling controleren en bewerken we de materialen en daarna gaan ze naar onze circulaire bouwhub. Zo krijgen materialen die anders weggegooid worden een tweede leven.”

Gescheiden afval inzamelen op de bouwplaats

Circulair bouwen vraagt ook om gedragsverandering. Ongeacht de hoeveelheid verschillende containers op een bouwplaats, als hier niet het juiste soort afval in wordt gegooid blijft scheiden aan de bron lastig. Daarom heeft GP Groot de toolkit circulair bouwen ontwikkeld. In deze toolkit zitten diverse communicatiemiddelen om iedereen op de bouwplaats bewust te maken van het belang van gescheiden afval inzamelen en het daadwerkelijk te doen. “Samen zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk reststromen op de bouwplaats weer gerecycled kunnen worden,” besluit Zwart.

Ook hulp bij het scheiden van bouwafval? Neem contact op met Jeroen Zwart via: j.zwart@gpgroot.nl.