Nieuws

Brandbrief aan Rutte: ‘Overheid bestraft ondernemerschap’

De overheid mag ondernemerschap niet in de kiem smoren


Dat schrijft een groep Nederlandse ondernemers aan premier Rutte in een brandbrief. Zij noemen de fors hogere ondernemersrendementsbelasting uit het regeerakkoord ‘een boete op ondernemen’. Maar ook gemeenten zien ondernemers steeds vaker als melkkoe.

Box 2-boete kost 7 miljard euro investeringsgeld

Ondernemers worden steeds vaker geconfronteerd met contraproductieve maatregelen van de overheid, constateert de groep ondernemers, voornamelijk directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s). Zij noemen de hogere belasting in box 2, die met terugwerkende kracht een claim legt op eerder opgebouwd vermogen, een boete op ondernemen. Tegelijk zorgt deze 15 procent hogere ondernemersrendementsbelasting ervoor dat bedrijven zo’n 7 miljard euro minder kunnen besteden aan broodnodige investeringen, stellen zij.

Fouten regeerakkoord aanpakken

De briefschrijvers, die benadrukken dat ondernemers de basis leggen voor de Nederlandse welvaart, roepen het kabinet op om (belasting)box 2 voor ondernemers en ondernemend vermogen ongemoeid te laten. Zij pleiten voor een positieve ondernemersagenda op Prinsjesdag, waarin weeffouten als deze in het regeerakkoord, worden hersteld. Want het regeerakkoord maakt ook tijdelijke krachten flink duurder, biedt geen uitzicht op een werkbare ontslagwetgeving en evenmin op een reële loondoorbetaling bij ziekte. ‘Deze zaken hangen als een molensteen om de nek van veel kleinere ondernemers.’

Ondernemers melkkoe van gemeentebegroting

Tegenwoordig voelen veel ondernemers zich ‘de melkkoe van de gemeentebegroting’. Waar de OZB-tarieven de afgelopen jaren zo’n 4 procent omlaag gingen voor particuliere woningbezitters, zijn lokale ondernemers 5 procent méér gaan betalen. ‘En dan hebben we het nog niet eens over terrasvergunningen, precariorechten, het te laat betalen door gemeenten of de concurrentievervalsing door de gemeentelijke groenvoorziening’, stellen zij in de brandbrief aan Rutte.

In blote kont op Binnenhof

Ook vanuit Brussel krijgen ondernemers te maken met controversiële regels. Want terwijl de privacy van werknemers en klanten van ondernemingen een Europees grondrecht is, moeten ondernemers privacygevoelige informatie delen in het UBO-register. ‘We kunnen straks net zo goed met onze blote kont op het Binnenhof gaan staan’, aldus onderneemster Marlies van Wijhe.

Vorig bericht Van Der Laan B.V. Keuken- En Sanitair Centrum uit Dokkum failliet
Volgend artikel Jdtt B.V. uit Tijnje failliet

Nu op WijFriesland